« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi sotsiaalteenistuse juhi ametikoha täitmiseks

Sotsiaalteenistuse juhi ametikoha eesmärgiks on valla sotsiaaltöö korraldamine, sotsiaalpoliitika kujundamine ning sotsiaalvaldkonna arendamine.

Kandidaat peab:

 • omama teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama erialast kõrgharidust ning soovitavalt töökogemust sotsiaaltöö valdkonnas sh juhtimiskogemust;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt ja inglise keelt suhtlustasandil;
 • omama asjaajamise alaseid teadmisi ja oskusi;
 • omama arvuti kasutamise oskust sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabel-töötlusprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst sotsiaalteenistuse juhina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Konkursi kontaktisik on Maris Toomel, e-posti aadress maris.toomel@johvi.ee.

 

Dokumendid esitada hiljemalt 18. juuli 2021 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht" või digitaalallkir-jastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 336 3740.