« Tagasi

Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ning tegevustoetuste taotlemine

Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ning tegevustoetuste taotlemine

Jõhvi Vallavalitsus ootab mittetulundusühingutelt ja sihtasutustelt taotlusi tegevustoetuste ja projektitoetuste saamiseks.

Taotluste esitajad peavad vastama Jõhvi valla eelarvest sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ning tegevustoetuste taotlemise ja kasutamise kord  tingimustele.

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa sotsiaalse turvalisuse tagamisele ning riskigruppidele suunatud sotsiaalteenuste arendamisele Jõhvi vallas. Toetuse taotleja tegevus peab toimuma vallaelanike huvides ning kaasa aitama valla arengukava eesmärkide elluviimisele.
Tegevustoetuse taotlused esitatakse toetuse saamiseks aastaks 2023.
Projektitoetuse taotlused jooksvaks kalendriaastaks.
Taotluste esitamise tähtaeg on hiljemalt 15.09.2022.

Ühe projekti kohta saab esitada ainult ühe taotluse.
Toetuste andmine toimub avaliku konkursi korras.

Taotlused esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU