« Tagasi

Solman: ülestõusmispühade tähistamine eriolukorras toimub infokanalite kaudu inimeste kodudes ja südametes

SISEMINISTEERIUM
PRESSITEADE
09.04.2020
 
Siseministeeriumi ja Eesti Kirikute Nõukogu kodulehtedele koondati info Eesti erinevate kirikute ülestõusmispühade aegsete tele- ja veebiteenistuste kohta. Tavapärased rahvarohked ristikäigud, missad, jumalateenistused ja kogunemised haudadel sel aastal koroonaviiruse pandeemilise leviku tõttu ei toimu.
 
„Ülestõusmispühad on rõõmupühad. Sel aastal rõõmustame aga esmakordselt suletud kirikutega. See on harjumatu ja raske, kuid see ei tähenda, et pühad ära jäävad. Pühad toimuvad meie kõigi südametes, meie kodudes ning tele-, raadio ning muude infokanalite kaudu edastatuna," nentis Solman.
 
„Pühade ajal koju jäämist on oma pöördumistes palunud ka kõikide konfessioonide juhid, kuulame neid!" Homme ei toimu ka juba traditsiooniks kujunenud oikumeenilised suure reede ristitee ringkäigud erinevates Eesti paikades. Ära jäävad traditsioonilised õigeusu ristikäigud ümber kirikute ülestõusmispühade ööl. Kui nende pühade ajal on kombeks käia oma lähedaste haudadel, siis siingi on nii riik kui kirikujuhid manitsenud hoiduma olukorrast, kus on palju inimesi koos," selgitas Solman.  
 
Minister lisas, et kogunemiskeelu tõttu, mis on seatud viiruse leviku tõkestamiseks, et toimu eriolukorra ajal katoliku  missasid, õigeusu liturgiaid, ega teiste kristlaste jumalateenistusi. „Eriolukorra piirangutest lähtuvalt peame lähtuma iseenda ja end ümbritsevate inimeste tervise hoidmise vajadusest. Peame püsima kodus, ka usupühadel. Rahvakogunemised on nii ühiskondlikes ruumides, sealhulgas ka kirikutes kui ka vabas õhus, keelatud," rõhutas Solman.
 
Eesti Rahvusringhäälingus ülekantavad, järelvaadatavad ja järelkuulatavad Suure Nädala teenistused:
 
ETV
 
10.04 kell 11.00-12.00 – Suure Reede jumalateenistus Tallinna Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna katedraalkirikus (Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik)
 
12.04 kell 11.00-12.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik)
 
ETV+
 
12.04 kell 7.30-8.00 – Venekeelne palvus. Teenib ülempreester Rostislav Kozakevitš (Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik)
 
19.04 kell 7.30-8.00 – Venekeelne palvus. Teenivad  metropoliit Eugeni ja diakon Aristarh Sviridetski (Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik)
 
Vikerraadio ja Klassikaraadio
 
10.04 kell 11.00-12.00 – Suure Reede jumalateenistus Tallinna Mustamäe kirikus (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik)
 
12.04 kell 11.00-12.05 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus Keila Baptistikogudusest (Eesti EKB Koguduste Liit)
 
 
 
Siseministeeriumi kodulehele on koondatud ülevaatlik info kirikute ülestõusmispühade aegsete veebiteenistuste toimumisaegade ja kanalite kohta (lisatud pressiteatele). Palume avaldada täpse ülevaate infokanalitest, mis on lisatud käesolevale pressiteatele.
 
 
 
Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.
 
           
 
Täiendavat informatsiooni eriolukorra piirangutest saab jälgida Vabariigi Valitsuse koduleheküljelt www.kriis.ee
 
 
 
 
 
Kersti Ringmets
 
Kommunikatsiooninõunik
 
Tel. 612 5243,  5870 7538
 
kersti.ringmets@siseministeerium.ee
 
 
 
 
 
Suure Nädala jumalateenistuste ülekanded televisioonis ja raadios
 
Eesti Rahvusringhääling
 
ETV
 
10.04 kell 11.00-12.00 – Suure Reede jumalateenistus Tallinna Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna katedraalkirikus (Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik)
 
12.04 kell 11.00-12.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik)
 
ETV+
 
12.04 kell 7.30-8.00 – Venekeelne palvus. Teenib ülempreester Rostislav Kozakevitš (Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik)
 
19.04 kell 7.30-8.00 – Venekeelne palvus. Teenivad  metropoliit Eugeni ja diakon Aristarh Sviridetski (Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik)
 
Vikerraadio ja Klassikaraadio
 
10.04 kell 11.00-12.00 – Suure Reede jumalateenistus Tallinna Mustamäe kirikus (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik)
 
12.04 kell 11.00-12.05 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus Keila Baptistikogudusest (Eesti EKB Koguduste Liit)
 
Raadiojumalateenistuste ja -palvuste kohta Pereraadios ja Raadio 7 kanalil saab informatsiooni nende veebilehtedelt www.pereraadio.ee ja raadio7.ee .
 
 
 
Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute jumalateenistused interneti vahendusel
 
(EKNi liikmeskirikute poolt tehtud valik - liikmeskiriku koguduste kõigi jumalateenistuste kohta leiate infot vastava liikmeskiriku või koguduse veebilehelt)
 
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 
09.04 kell 15.00 – Suure Neljapäeva jumalateenistus (Haapsalu Püha Johannese kogudus) – bit.ly/EELK090420
 
10.04 kell 10.00 – Suure Reede jumalateenistus (Tartu Pauluse kogudus) – bit.ly/EELK100420
 
11.04 kell 21.00 – Ülestõusmisöö vigiilia (Vaikne Laupäev; Põlva Maarja kogudus) – bit.ly/EELK110420
 
12.04 kell 15.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Kuressaare Laurentiuse kogudus) – bit.ly/EELK120420
 
13.04 kell 12.00 – Teise ülestõusmispüha jumalateenistus (Tallinna Piiskoplik Toomkogudus) – bit.ly/EELK130420
 
 
 
Rooma-Katoliku Kirik
 
(kõik allpoolnimetatud ülekanded on Tallinna pühade apostlite Peetruse ja Pauluse katedraalist)
 
9.04 kell 18.00 – Suur Neljapäev. Viimse õhtusöömaaja Missa –  https://youtu.be/G0v4qjS5dOk
 
10.04 kell 12.30 – Suur Reede. Ristitee – https://youtu.be/doDbAO8-rXk
 
10.04 kell 15.30 – Suur Reede. Issanda kannatusliturgia – https://youtu.be/vP6daXfSYE0
 
 11.04 kell 22.00 – Kristuse Ülestõusmine. Paasaöö vigiilia laupäeva õhtul –  https://youtu.be/ZcrBopTUM1Y
 
 12.04 kell 11.30 – Kristuse Ülestõusmise Pühapäev. Missa eesti keeles – https://youtu.be/v5kdvQG6J1E
 
 
 
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit
 
10.04 kell 12.00 – Suur Reede jumalateenistus (Tallinna Oleviste kogudus, jutlustab pastor Heldur Kajaste – Pereraadio, Tallinnas 89,6 MHZ
 
12.04 kell 11.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Nõmme Baptistikogudus, jutlustab Eesti EKB Koguduste Liidu president pastor Erki Tamm) – http://nbk.ee/
 
12.04 kell 11.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Rakvere Karmeli Kogudus, jutlustab Eesti EKB Koguduste Liidu asepresident pastor Gunnar Kotiesen) – http://www.pereraadio.com/pildiraadio/
 
12.04 kell 11.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (3D Kogudus, jutlustab pastor Mihkel Rehepapp) – https://www.facebook.com/3Dkogudus/
 
12.04 kell 14.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (vene keeles; Tallinna Betaania kogudus, jutlustab pastor Stepan Maerko) – http://vifania.ee/
 
 
 
Eesti Metodisti Kirik
 
10.04 kell 11.00 – Suure Reede jumalateenistus (Pärnu Agape Kogudus) – https://www.facebook.com/parnu.agape.kogudus
 
10.04 kell 12.00 – Suure Reede jumalateenistus (Tallinna Kogudus) – www.metodistikirik.ee/go/yt-eesti
 
12.04 kell 10.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Tallinna Kogudus) – www.metodistikirik.ee/go/yt-eesti
 
12.04 kell 11.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Tartu Püha Luuka Kogudus) – https://tartu.metodistikirik.ee/yt ja facebook.com/luukakogudus
 
12.04 kell 13.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (vene keeles; Tallinna Kogudus) – www.emktallinn.ee/go/yt
 
 
 
Eesti Kristlik Nelipühi Kirik
 
10.04 kell 12.00 – Suure Reede jumalateenistus (Lihula kogudus) – https://www.facebook.com/EKNKLihulaKogudus/
 
11.04 kell 12.00 – Vaiksel laupäeval toimuv jumalateenistus (Abja–Paluoja kogudus) –
https://www.facebook.com/EKNK-Abja-Paluoja-kogudus-622976934558751/
 
12.04 kell 10.30 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Toompea kogudus) – https://youtu.be/HHTYCd85B18
 
12.04 kell 11.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Kuressaare/Nelikaare kogudus) – https://ww.facebook.com/NelikaareKirik/ ja https://www.youtube.com/user/Ringvaade
 
12.04 kell 13.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (inglise keeles; Fookus kogudus) – https://focuschurch.ee/
 
Toompea koguduse Ülestõusmispühade teemaline veebileht, kus on tunnistusi, ning ka Suure Reede ja Ülestõusmispühade jumalateenistus, kell 12.00 LIVE ülekande lingid on aadressil www.rist.ee
 
 
 
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
 
Tallinna Issanda Muutmise Peakiriku koguduse näoraamatu grupp     TIMK  
 
    https://www.facebook.com/groups/130524587076292/
 
 
 
Tallinna Siimeoni ja naisprohvet Hanna katedraalkiriku näoraamatu grupp    Ortodoksia
 
Eestis   https://www.facebook.com/groups/131926387701
 
 
 
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik
 
Tallinna Neeva vaga õigeusulise suurvürsti Aleksandri peakiriku koguduse ülekanded:
 
1. Facebooki grupis https://www.facebook.com/nevskycathedral/
 
2. Youtube'is: https://www.youtube.com/channel/UCX_TxDCr6AiWdrR3h5OQ43w?fbclid=IwAR1vdb21ObRhECMwE62dEUXFwEh7k8AGyV1ShuEdEe-Boj2vxhYRxJWrL8g
 
Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni kiriku koguduse ülekanded Youtube'is:
 
https://www.youtube.com/channel/UCeQzPya9IPCZnH3_GWuc4_A?fbclid=IwAR1xSPgX06YRA1JOjF9JsiTuGYdV5x_IZFfaIu7wuLQOzrHJQv9Qghd5ilA
 
 
 
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit
 
Jumalateenistust ülekanded on jälgitavad aadressidelt kogudus.net ja otse.advent.ee
 
Kõiki salvestusi ja jumalateenistusi saab järele vaadata aadressil advent.ee/video
 
 
 
Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik
 
Jumalateenistused on jälgitavad järgmisel aadressil: https://m.facebook.com/ICCECEurope
 
 
 
Suure Reede Ristitee 2020
 
Eriolukorra tõttu ei ole võimalik korraldada oikumeenilist ristiteed Tallinna vanalinnas, nagu see on toimunud varasematel aastatel. EKN-i kodulehel ja Facebooki lehel https://www.facebook.com/EstonianCouncilofChurches/ avaldatakse Ristitee tekstid, millede abil on võimalik läbida Ristitee kodus või virtuaalses osaduses teiste kristlastega.