« Tagasi

Riik toetab kohalikke omavalitsusi 557 miljoni euroga

Valitsus otsustas täna riigihalduse ministri Jaak Aabi ettepanekul anda omavalitsustele tasandus- ja toetusfondist 203,6 miljonit eurot, millele lisandub jaanuaris jagatud 353,7 miljonit eurot. Omavalitsustele eraldatava toetuse maht on kümne aastaga kasvanud peaaegu kaks korda.

„Eesti praegused omavalitsused on finantsiliselt tugevamad ja võimekamad kui enne haldusreformi," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seetõttu nad suudavad võtta aina suuremat rolli kohaliku elu korraldamisel. Linna- ja vallaelanike jaoks tähendavad võimekamad omavalitsused paremini kättesaadavaid ja kvaliteetsemaid kohalikke teenuseid."

Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks ning selle raha kasutamise üle otsustavad omavalitsused ise. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, mis võimaldavad katta näiteks õpetajate tööjõukulusid, pakkuda koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ning hooldada kohalikke teid.

Võrreldes eelneva aastaga suurenes tasandusfond üle viie miljoni euro. Tasandusfondist 68% läheb Lõuna- ja Kirde-Eestisse ning 29% Kesk- ja Lääne-Eestisse.

Riigihalduse ministril on kavas esitada lähiajal valitsusele ka ettepanek omavalitsuste finantsautonoomia laiendamiseks. „Toetusfondiga dikteeritakse suures osas omavalitsustele ette, mida nad rahaga teha võivad. Kui need vahendid suunata omavalitsustele läbi tulumaksu ja tasandusfondi, tooks see kohalikele omavalitsustele kaasa palju suurema otsustusvabaduse," selgitas minister Aab. „Paindlikkuse suurendamine võimaldab omavalitsustel pakkuda oma elanikele enam kohapealsetele vajadustele vastavaid teenuseid."

Lisainfo:

 Riigieelarvest kohalike omavalitsuste põhiteenusteks jagatavad   vahendid

 2020

 Ülekantavad maksutulud ja tasud*

 1 379 275 919

 - tulumaks

 1 302 418 000

 - maamaks

 58 800 000

- keskkonnatasud

 18 057 919

 Tasandusfond

 107 152 000

 Toetusfond 

 454 547 000

 - üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus

 353 750 000

 - toimetulekutoetuse maksmise hüvitis

 16 426 000

 - rahvastikutoimingute hüvitis

 1 127 000

 - kohalike teede hoiu toetus

 29 313 000

 - raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus

 2 650 000

 - huvihariduse ja -tegevuse toetus

 14 250 000

 - koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus

 15 000 000

 - matusetoetus

 3 600 000

 - asendus- ja järelhooldusteenuse toetus

 18 431 000

 KOKKU

 1 940 974 919


*Prognoos. Lõplikult selgub üle kantav summa riigieelarve laekumistest.