« Tagasi

Põhiseaduse 100. aastapäeva tähistamine

2020. aastal täitub sada aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest. Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril. Põhiseadus on ühtaegu meie riikluse tüvitekst ja ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument, millel on kindel roll ka inimeste igapäevaelus.
Põhiseaduse üle aegade ulatuv tähtsus väärib esinduslikku meelespidamist. Seetõttu soovib Justiitsministeerium tähistada 2020. aastat põhiseaduse aastana ning tutvustada ühiskonnale tavapärasest põhjalikumalt ja mitmekülgsemalt inimeste põhiõigusi. Erilist tähelepanu tahame pöörata inimeste õiguste ja kohustuste tasakaalu selgitamisele ning iseäranis noorte teavitamisele põhiseaduse rollist.
Justiitsministeerium kutsub üles kõiki riigiasutusi, haridusasutusi, vabaühendusi ning teisi organisatsioone ja häid koostööpartnereid mõtlema kaasa, milliste tegevustega oleks võimalik väärikalt tähistada põhiseaduse 100. aastapäeva ning kuidas saaksite anda sellesse oma osa.
Põhiseaduse juubeliaasta ettevalmistamise ja koordineerimise eest vastutab Justiitsministeerium, kaasates põhiseaduslike institutsioonide ja oluliste koostööpartnerite esindajad. Lisainfot saab veebilehelt www.just.ee/põhiseadus100 ja ministeeriumi avalike suhete talituselt e-posti aadressil press@just.ee.