« Tagasi

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Jõhvi Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.

Jõhvi Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Jõhvi linnas Rakvere tn L4 ja Rakvere tn 23/2 kinnistutel asuva joogiveetorustiku.

Viimane teadaolev omanik oli Avirelo OÜ, registrikood 11654934.

Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kirjalikult kahe kuu jooksul peale käesoleva teate avaldamist Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil anton.nesterov@johvi.ee.