« Tagasi

Muutmisel oleva Ida-Viru maakonna arengustrateegia eelnõu avalikustamine

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus otsustas 8. septembril 2021. toimunud koosolekul avalikustada muudetud Ida-Viru maakonna arengustrateegia eelnõu.
 
Muutmisel oleva strateegia põhidokumenti täiendavad maakonna äriplaan (Plaan B), süsinikuheitmete kasutamise strateegia (Plaan C) ning koostamisel olev roheplaan (Plaan G) ja haridusplaan (Plaan E) ning õiglase ülemineku põhijooned.
 
Kõik need dokumendid koos koostamisel oleva Õiglase Ülemineku Territoriaalse kava (JTTP), õiglase ülemineku toetusfondi (JTF) toetusmeetmete ning teiste struktuurfondide meetmete ja riiklike investeeringutega, peaksid tagama, et Ida-Viru maakond teeb aastatel 2022-2030 ära nö „rohepöörde" ning maakonnas arendatakse välja ettevõtlus- ja elukeskkond, mis on jätkusuutlik ka CO-2 neutraalselt.
 
Muutmisel oleva strateegia eelnõu koos lisamaterjalidega on saadaval:
 
Ettepanekuid ja seisukohti strateegia eelnõu osas oodatakse kuni 31.01.2022 e-posti aadressile ivol@ivol.ee