« Tagasi

Maapiirkondade uuselanike küsitlus

Eesti Külaliikumine Kodukant on käivitanud küsitluse uuselanikele maapiirkonnas. Uuselanike all mõistetakse inimesi, kes on viimase 7 aasta jooksul maale kolinud või siis peale pikka äraolekut naasnud.

Küsitlusel on kaks peamist eesmärki. Esiteks saada pisut tagasisidet uuselanike kogemuste, vajaduste, ootuste osas. Teine ja vahetum eesmärk on saada sisendit kavandatavale KÜSK projektile, mille raames tahetakse luua uute liidrite võrgustik ja kaasata sinna ka uuselanike esindajaid.

Küsitlusele saab vastata siin lingil.