« Tagasi

Maakonna arengustrateegia uuendatava tegevuskava avalik väljapanek

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) annab teada, et koostatud on Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu ning see on suunatud avalikule väljapanekule.
 

Eelnõu on heaks kiidetud IVOL 27.03.2020 juhatuse otsusega nr 5 ning selle osas oodatakse täiendusettepanekuid e-posti aadressil ivol@ivol.ee hiljemalt 15.05.2020.

Tegevuskava eelnõu avalik väljapanek toimub IVOL veebilehel: https://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia ja kõigi maakonna omavalitsuste veebilehtedel, sh Jõhvi valla veebis: https://www.johvi.ee/arengukavad

Lisainfo Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust tel: 337 0327, ivol@ivol.ee ja Jõhvi Vallavalitsusest tel 508 3226, rein.luuse@johvi.ee