« Tagasi

Korrektsed andmed rahvastikuregistris loovad inimesele eeldused ladusaks ja mugavaks teenuste tarbimisteks

PRESSITEADE
SISEMINISTEERIUM
25. oktoober 2021
 
Õigetel elukohaandmetel rahvastikuregistris on võtmeroll läbi inimese elu – alates sünni registreerimisest, koolikoha määramise, juhiloa pikendamise, valimistel osalemise ja vajalike toetuste saamiseni välja. Korrektsed andmed võimaldavad nii kohalikul omavalitsusel kui ka riigil paremini oma elanike eest hoolitseda - planeerida ja osutada avalikke teenuseid, määrata  vajaminevaid hüvitisi, tõhustada omavahelist teabevahetust ja koostööd. Ligi 29000 inimesel on rahvastikuregistris oma elukoha andmed märkimata.
Siseminister Kristian Jaani sõnul saavad inimesed õigesti registreeritud elukohast palju kasu. „Igapäevatoimetuste mugaval korraldamisel, vajalike teenuste tarbimisel ehk kogu inimese elu mängivad korrektsed andmed rahvastikuregistris olulist rolli," rääkis siseminister. Elukoha andmed on aluseks näiteks lasteaia- ja koolikoha määramisel, sotsiaalabi ja –toetuste saamisel, tasuta ühistranspordi kasutamisel, kodukoha omavalitsuse juhtide valimisel, juhiloa pikendamisel jne. „Teadmine oma territooriumil elavatest inimestest ja nende paiknemisest annab riigile ja kohalikule omavalitsusele võimaluse oma elanike vajadustega arvestada ja nende eest paremini hoolitseda. Näiteks saab kohalik omavalitsus oma inimestele pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat ümbruskonda; riik aga planeerida rongi- või bussipeatuste asukohti inimeste paiknemisest ja vajadustest tulenevalt," selgitas siseminister Kristian Jaani.
Rahvastikuregistris puuduvad elukohaandmed ca 29000 inimesel. Elukoht on lõppenud ruumi omaniku teate alusel, kui inimest enam selles ruumis ei ela. „Elukohaandmeteta inimeste seas on tõenäoliselt palju neid, kes on tänaseks Eestist lahkunud, aga unustanud lahkudes oma andmeid rahvastikuregistris uuendada. Võimalusi elukoha registreerimiseks on mitmeid ning nende seast saab igaüks valida sobivaima viisi. Kõige lihtsam on elukohta registreerida portaalis rahvastikuregister.ee, aga avaldust saab esitada ka linna- või vallavalitsuses kohapeal või posti teel," kutsus Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas üles valima andmete edastamiseks endale sobivaim meetod. Juhul kui elatakse välisriigis, saab andmeid uuendada portaalis rahvastikuregister.ee või lähimas Eesti välisesinduses.
Lisaks elukohaandmetele hoitakse rahvastikuregistris ka inimeste kontakte: e-posti aadresse, lisa-aadresse ja telefoninumbreid. „Rahvastikuregistrisse kantakse kontaktandmeid erinevatest riigiasutustest, kuhu inimene on need ise esitanud. Seetõttu on ääretult oluline, et iga inimene tunneks endal ka vastutust hoida ise oma andmetel silma peal ning neid vajadusel värskendada. Ainult nii saame tagada selle, et vajalik info, abi või toetus jõuaks võimalikult kiirelt inimeseni. Andmete ülevaatamiseks ja korrastamiseks on mugavaim võimalus e-rahvastikuregistris aadressil rahvastikuregister.ee," lisas Pungas. 
 
Vaata korrektsete rahvastikuregistri andmete olulisusest rääkivat animatsiooni siit: https://www.youtube.com/watch?v=5tI4Di8jbdY