« Tagasi

Koolitus mikroettevõtjatele

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa Koostöökogu kutsuvad

koostööprojekti „Ettevõtjate võrgustumine" raames huvilisi ettevõtlusseminarile, mis toimub

29. jaanuar 2019 Toila SPA konverentsiruumis.

 

Kestus: 10.00 – 17.00.

Sihtgrupp: 70 inimest, mikroettevõtjad (nii alustavad kui juba tegutsevad).

Teema: enesehindamine ja muudatuste juhtimine, töötajate motiveerimine,

ajaplaneerimine.

 

Koolituse eesmärgiks on panna ettevõtjad mõtlema nö igapäevase tegevuse

raamidest väljaspool, aidata (taas)mõtestada oma ärimudelit ning analüüsida

oma senist tegevust leidmaks muutusteks, kasvuks ja arenguks uusi võimalusi

ja püüdes oma seniseid kitsaskohti vältida.

 

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine ning kogu koolituspäeva jooksul kohalolek.

Koolituse korraldamist toetab LEADER meede ning koolituse osavõtumaks on 7 eurot, mis sisaldab koolitust, kohvipausi ja lõunasööki. Osavõtumaksu kohta esitatakse arve pärast koolituse toimumist.

 

Palume osalusest anda teada hiljemalt 23.01.2019 e-postile ylle.marits@kirderannik.ee või signe.myyr@kirderannik.ee Lisainfo telefonidel 332 2024, 3322215 või 5345 0720.

 

Täpsem info:

Koolitusel aidatakse ettevõtjatel analüüsida nende senist ärimudelit,

igapäevategevust ning juhtida tähelepanu võimalikele muudatustele nende

senises tegevuses. Analüüsi tulemusena peaksid selguma iga ettevõtja jaoks tema senise tegevuse audit, kust saab vastused järgmistele küsimustele:

 Kas see, mida ma täna teen ja milliseid tooteid/teenuseid pakun, on turul nõutud, oodatud ja maksev?

 Milline on minu ettevõtte koht väärtusloome protsessis ehk väärtusahelas?

 Kuidas saaksin oma tööd ümber korraldades keskenduda enam põhitegevusele – sellele, mis tagab suurima rahavoo ja maksimaalsema efektiivsuse?

 Kuidas mikroettevõtjana iseennast ja oma töötajaid juhtida, nende aega planeerida ning motiveerida piiratud ressursside tingimustes?

 Mida teha teisiti, et minu ettevõte poleks mitte ainult jätkusuutlik, vaid ka arengule suunatud?

 Kuidas olla oma töös loovam ning nutikam?

 

Koolituse päevakava:

10.00 – 12.00 – ärimudel, väärtusahel ja ettevõtja roll selles. Võimaluste leidmine oma idee teostuseks, peamiste kitsaskohtade ja probleemide analüüs, mille ees seisavad pea kõik ettevõtjad.

12.00 – 13.00 – lõuna

13.00 – 14.30 – rühmatöö ettevõtjate senise tegevuse analüüsimisel, tagasisidestamine

14.30 – 14.45 – kohvipaus

14.45 – 16.30 – ettevõtja ärimudeli analüüs ja võimaluste leidmine selle muutmiseks. Rühmatöö ja mudelite ettekandmine ning tagasisidestamine

16.30 – 17.00 – kokkuvõttev arutelu

 

Koolitusel keskendutakse kahele põhilisele analüüsimeetodile: hetkeolukorra analüüs SWOT mudeli alusel ning ärimudeli analüüs Business Model Canvas (ärimudeli lõuend) alusel. Rühmatöödes kasutatakse reaalseid näiteid levinumatest ettevõtlussektoritest.

Rühmatööde tulemusena saavad kõik osalejad omaenda ettevõtte ja tegevuse kontekstis ideid, mõtteid ja tööriistu samalaadse analüüsi läbiviimiseks.

Ettevõtlusseminari viib läbi Kristo Krumm (http://kristokrumm.ee)

 

Seminari päeval saab ühtlasi tutvuda näitusega "100 MAAELU TOETAMISE NÄIDET", kus eksponeerimisel on 15 ettevõtlusprojekti näidet. Näituse koostaja on Põllumajandusuuringute Keskus.