« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvooru tähtaeg pikendatud 20. oktoobrini

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) annab teada, et kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru projektide esitamise tähtaega on pikendatud kuni 20. oktoobrini.

 

Maakondlike toetusvoorude eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu, vähendatakse riskikäitumist ning arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Taotluse eesmärk peab vastama programmi nimetatud eesmärgile. Lähtudes siseministri 2. novembri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/88 „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020" 2019–2022 programmide kinnitamine" kehtestatud programmist "Turvalisemad kogukonnad" on toetusprogrammi eesmärgiks suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus.

Maksimaalne toetus taotluse kohta on 3 500 eurot.

Lähem info IVOL kodulehel.