Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Agricom Tehnika Osaühingu esitatud keskkonnaloa taotluse

Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks aadressidel Aiandi keskus 5 ja 11, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnused 25201:001:0024 ja 25201:001:0016).
Ettevõte tegevuseks on puidujäätmete taaskasutamine – mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms) (R12s).

Täpsem info siin.