« Tagasi

Jüriöö märgutuled süttivad ka Jõhvis

Tänavu, 22. aprillil tähistame taaskord maarahva tähtsaimat püha, jüripäeva, üle-eestilise üritusega Jüriöö Märgutuled. Suurejoonelise ürituse raames saadetakse  Paide ordulinnuse vallitornist märgutuled viide suunda: Tallinna, Pärnusse, Tartusse, Rakverre ja Viljandisse. Ja sealt edasi veel suurematesse keskustesse, sealhulgas Jõhvi.

Jüriöö tule teekonda on kaasatud kõikide valdade ja külade elanikud, kust märgutuli läbi läheb. . Nii nagu Jüriöö ülestõusu ajal antakse märgutuli edasi järkjärgulise tõrvikute süütamisega – kes tõrvikutuld näeb, süütab vastavalt sellele oma tõrviku ja annab süütamisest märku järgmisele trassil viibivale vabatahtlikule.

Sellel päeval, 1343. aasta jüriööl, toimus ka eestlaste püüe vabaneda võõrast võimust. Juba tol ajal oli meie esivanematel tahe olla vabad omal maal, ise oma maa peremehed.
100 aastat tagasi kutsuti kokku Asutav Kogu, austame rahvaesinduse 120 liiget, tänu kellele, said paljud talupojad oma maa peremeesteks!

Üritust korraldab SA Ajakeskus Wittenstein koostöös SA Pärnu Muuseumi, SA Eesti Maaelu Muuseumid, Viljandi Muuseumi, Kaitseliidu, Jüriöö pargi, EV100 toimkonnaga ja tuletrassi läbivate omavalitsuste ja küladega.

Oleme planeerinud tule jõudmise ka Jõhvi ja süüdata asutava kogu auks 100 küünalt vabadussõjas langenute ausamba juures.

Paidest jõuab tuli tuleketi abil Rakverre, sealt tuuakse ta mootorrattal Jõhvi piirile (Kukruse mõisa ja aiandi vahel), kust algab meie märgutulede kett,mis jõuab siis vabadussõjas langenute ausamba juurde.

Jürituli hakkab Paidest liikuma kell 21.00!

Planeeritav aeg Jõhvi jõudmiseks on umbes 23.00 paiku.

Ootame aktiivseid vabatahtlikke osalema nii ketti märgutulesid edasi andma kui ka küünlaid süütama.

Info tel 515 7496 Anne Uttendorf

Rohkem infot tule teekonna kohta .leiab: www.jüriöömärgutuled.ee