« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 8.11.2022 korraldusega nr 887 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Jõhvi vallas Jõhvi linnas A. H. Tammsaare tänav L6, A. H. Tammsaare tänav L5, A. H. Tammsaare tänav T4 ja Muru tänav T2 kinnistutel uue kergliiklustee ehitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks.

Jõhvi Vallavalitsus, registrikood 75033483, esitas 30. septembril 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/11574 uue kergliiklustee ehitamiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas A. H. Tammsaare tänav L6, A. H. Tammsaare tänav L5, A. H. Tammsaare tänav T4 ja Muru tänav T2 tee kinnistutel.

Ehitusseadustiku § 99 lõike 1 kohaselt on projekteerimistingimused nõutavad tee ehitusprojekti koostamiseks, kui planeeringuga ei ole tee asukoht täpselt määratud.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 kohaselt otsustatakse projekteerimistingimuste andmise korraldamise avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 
Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 12. detsembril 2022.a.