Jõhvi Vallavolikogu istung toimub 28. septembril 2023 algusega kell 17.00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).   Päevakord 1. Jõhvi Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 18...

Jõhvi Vallavolikogu istung toimub 28. septembril kell 17.00

Jõhvi Vallavolikogu istung toimub 28. septembril 2023 algusega kell 17.00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).   Päevakord 1. Jõhvi Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 18...

Me kõik oleme kuulnud ja teame nõuandeid, kuidas säilitada tervist. Nende soovituste mõju tervisele on tõestatud, samas nõuab nende jälgimine sageli millestki loobumist (kahjulikud harjumised),...

SÕELUURINGUD – kerge viis täna ennetamaks raskeid probleeme homme

Me kõik oleme kuulnud ja teame nõuandeid, kuidas säilitada tervist. Nende soovituste mõju tervisele on tõestatud, samas nõuab nende jälgimine sageli millestki loobumist (kahjulikud harjumised),...

Jõhvi Spordihallis toimuvad 3.- 4. novembrini harrastusvõimlemise reklaampäevad „Liikuma kutsuv Jõhvi". Novembri esimesel nädalavahetusel toimub Jõhvis Eesti Spordiseltsi Kalev...

Harrastusvõimlemise reklaampäevad „Liikuma kutsuv Jõhvi“ 3.- 4. november

Jõhvi Spordihallis toimuvad 3.- 4. novembrini harrastusvõimlemise reklaampäevad „Liikuma kutsuv Jõhvi". Novembri esimesel nädalavahetusel toimub Jõhvis Eesti Spordiseltsi Kalev...

Liin nr 64 Jõhvi - Mäetaguse - Kohtla-Järve Talveperioodil ei teenindata Mäetaguse kalmistut. Liin nr 73 Jõhvi - Kauksi - Remniku Jõhvi bussijaamast väljumised EKR kell 6.10 ja...

TEADE maakonna bussiliinide nr 64, 73, 75 ja 76 liikluse muudatustest seoses üleminekuga talvistele sõiduplaanidele alates 01.10.2023

Liin nr 64 Jõhvi - Mäetaguse - Kohtla-Järve Talveperioodil ei teenindata Mäetaguse kalmistut. Liin nr 73 Jõhvi - Kauksi - Remniku Jõhvi bussijaamast väljumised EKR kell 6.10 ja...

Jõhvi Vallavalitsus kutsub kõiki kultuuri, spordi ja kogukonna algatuste eestvedajaid taotlema neile mõeldud toetusi. Projekti- ja tegevustoetuse taotlusi saab esitada järgmiseks eelarveaastaks...

Jõhvi valla spordi- ja kultuuritegevuste toetused, taotluste esitamise tähtaeg 1. november

Jõhvi Vallavalitsus kutsub kõiki kultuuri, spordi ja kogukonna algatuste eestvedajaid taotlema neile mõeldud toetusi. Projekti- ja tegevustoetuse taotlusi saab esitada järgmiseks eelarveaastaks...

Pikaajalised arutelud Jõhvi Valla noorsookomisjonis on viinud punkti, kus noortevolikogu loomiseks on kindlad sammud juba astutud. Tänasest saab ametlikult välja kuulutada valimised, mis avab...

Jõhvi valla noortevolikogu valimised!

Pikaajalised arutelud Jõhvi Valla noorsookomisjonis on viinud punkti, kus noortevolikogu loomiseks on kindlad sammud juba astutud. Tänasest saab ametlikult välja kuulutada valimised, mis avab...

Jõhvi Lasteaiad 3 maja ootavad oma meeskonda avatud meele ja loova mõtlemisega uusi töötajaid! 1. EESTI õppekeelega rühma ÕPETAJA 2. VENE õppekeelega rühma ÕPETAJA 3. LOGOPEED...

Jõhvi Lasteaiad ootavad oma meeskonda avatud meele ja loova mõtlemisega uusi töötajaid!

Jõhvi Lasteaiad 3 maja ootavad oma meeskonda avatud meele ja loova mõtlemisega uusi töötajaid! 1. EESTI õppekeelega rühma ÕPETAJA 2. VENE õppekeelega rühma ÕPETAJA 3. LOGOPEED...

Jäätmed pole prügi, vaid ressurss, millest saab valmistada uusi või samaväärseid asju. Kuid see on võimalik vaid siis, kui jäätmed on liigi kaupa eraldatud. Andes oma panuse liigiti kogumisse,...

Liigiti kogumine on lihtne – anna jäätmetele uus elu!

Jäätmed pole prügi, vaid ressurss, millest saab valmistada uusi või samaväärseid asju. Kuid see on võimalik vaid siis, kui jäätmed on liigi kaupa eraldatud. Andes oma panuse liigiti kogumisse,...

Anname teada, et 12.09.2023 korraldusega nr 1775 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linna Narva mnt 117 ja lähiala detailplaneeringu.   Paneeritav maa-ala hõlmab Narva mnt...

Jõhvi linna Narva mnt 117 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Anname teada, et 12.09.2023 korraldusega nr 1775 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linna Narva mnt 117 ja lähiala detailplaneeringu.   Paneeritav maa-ala hõlmab Narva mnt...

Jõhvi Vallavalitsus algatas 8.08.2023 korraldusega nr 1662 Jõhvi valla Jõhvi linna Tartu mnt 36 ja Pauliku küla Paemurru kinnistute detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala hõlmab Tartu mnt 36...

Jõhvi valla Jõhvi linnaTartu mnt 36 ja Pauliku küla Paemurru kinnistute detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 8.08.2023 korraldusega nr 1662 Jõhvi valla Jõhvi linna Tartu mnt 36 ja Pauliku küla Paemurru kinnistute detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala hõlmab Tartu mnt 36...

OÜ Järve Biopuhastus annab teada, et seoses joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 21.09.2023 kell 9:00 kuni 14:00 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis. ...

Joogiveesüsteemide hooldustööd 21.09.2023

OÜ Järve Biopuhastus annab teada, et seoses joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 21.09.2023 kell 9:00 kuni 14:00 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis. ...

Elron annab teada! Alates 25. septembrist muutuvad Idasuuna sõiduplaanid seoses remonttöödega Tapa rongijaamas. Sõiduplaan on leitav kodulehelt: ...

Idasuuna sõiduplaanide muutused

Elron annab teada! Alates 25. septembrist muutuvad Idasuuna sõiduplaanid seoses remonttöödega Tapa rongijaamas. Sõiduplaan on leitav kodulehelt: ...

Integratsiooni Sihtasutus koostöös Kultuuriministeeriumiga ootab ettepanekuid, keda Eesti inimestest ja organisatsioonidest tunnustada lõimumist arendavate ettevõtmiste eest lõimumispreemiatega ....

Esita kandidaat lõimumispreemiale

Integratsiooni Sihtasutus koostöös Kultuuriministeeriumiga ootab ettepanekuid, keda Eesti inimestest ja organisatsioonidest tunnustada lõimumist arendavate ettevõtmiste eest lõimumispreemiatega ....

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et erakorraliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumplas, võivad esineda häired veevarustuses 8.09.2023, kell 10.15-14.15 Jõhvi...

Jõhvi vallas, Pauliku külas võivad esineda häired veevarustuses 8.09.2023, kell 10.15-14.15

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et erakorraliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumplas, võivad esineda häired veevarustuses 8.09.2023, kell 10.15-14.15 Jõhvi...

Infosüsteem Anna Teada on uuenenud Alates 11. septembrist on kasutusel uuendatud Anna Teada. Uuendatud süsteem hakkab tööle aadressil annateada.ee. Uuenes Anna Teada infosüsteemi...

Anna teada ehk teavita probleemist

Infosüsteem Anna Teada on uuenenud Alates 11. septembrist on kasutusel uuendatud Anna Teada. Uuendatud süsteem hakkab tööle aadressil annateada.ee. Uuenes Anna Teada infosüsteemi...

Direktori töö põhieesmärkideks on kooli huviharidusliku õppetöö ning majandus- ja finantstegevuse juhtimine, kooli tulemusliku töö ning arengu tagamine. Valla sporditegevuse planeerimine,...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi Jõhvi Spordikooli direktori ametikoha täitmiseks

Direktori töö põhieesmärkideks on kooli huviharidusliku õppetöö ning majandus- ja finantstegevuse juhtimine, kooli tulemusliku töö ning arengu tagamine. Valla sporditegevuse planeerimine,...

Olete oodatud Jõhvi valla eakate päeva kontserdile 28. septembril, kell 13:00 Jõhvi Kontserdimajas. Kavas: Jõhvi laste ja noorte etteasted Are Jaama ja Leila Miller ...

Jõhvi valla eakate päeva kontsert toimub 28. septembril

Olete oodatud Jõhvi valla eakate päeva kontserdile 28. septembril, kell 13:00 Jõhvi Kontserdimajas. Kavas: Jõhvi laste ja noorte etteasted Are Jaama ja Leila Miller ...

Jõhvi valla arengu ja noorte kaasamiseks loodi Jõhvi valla noorte omaalgatusfond. Fond avab uksed noorte omaalgatusprojektide elluviimiseks ning noorte endi ideede toetamiseks. Eesmärk on...

Jõhvi valla noorte omaalgatusfond, projektide esitamise tähtaeg 1.oktoober!

Jõhvi valla arengu ja noorte kaasamiseks loodi Jõhvi valla noorte omaalgatusfond. Fond avab uksed noorte omaalgatusprojektide elluviimiseks ning noorte endi ideede toetamiseks. Eesmärk on...

Kütteseade vajab enne kütteperioodi hooldust. Enamasti juhtuvad hoonepõlengud kütteseadme rikkest, kulumisest või tahmapõlengutest mõranenud kütteseadme osadest välja leviva kuumuse või sädemete...

Päästeameti elanikele suunatud meeldetuletuse küttekollete hooldamiseks

Kütteseade vajab enne kütteperioodi hooldust. Enamasti juhtuvad hoonepõlengud kütteseadme rikkest, kulumisest või tahmapõlengutest mõranenud kütteseadme osadest välja leviva kuumuse või sädemete...

Septembris toimuvad uue üleriigilise planeeringu "Eesti 2050" koostamise ettevalmistavad ideeseminarid! 11. september on huvilised oodatud antud teemal kaasa rääkima Jõhvi Kontserdimajja. ...

Jõhvis toimub 11.septembril üleriigilise planeeringu "Eesti 2050" koostamise ettevalmistav ideeseminar

Septembris toimuvad uue üleriigilise planeeringu "Eesti 2050" koostamise ettevalmistavad ideeseminarid! 11. september on huvilised oodatud antud teemal kaasa rääkima Jõhvi Kontserdimajja. ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 43