« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi sisekontrolöri ametikoha täitmiseks

Sisekontrolöri eesmärk on töötada välja Jõhvi Vallavalitsuse sisekontrollsüsteemi ja- meetmed ning suurendada kindlustunnet, et valla asutustes võetavad juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad valla eesmärkide saavutamist, on õigusaktidega kooskõlas ning tagavad valla varade mõistliku kasutamise.


Nõudmised kandidaadile

 • omama kõrgharidust (kas finants-, majanduse või õigusalast);
 • vähemalt 2-aastast töökogemust sisekontrolöri ametikohal või 3-aastast avalikus sektoris;
 • kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmist, -samuti eelarve koostamise ja finantsaruandluse põhimõtete tundmist;
 • väga head eesti keele oskust ning vähemalt ühe võõrkeele oskust suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskust, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskust;
 • otsustus- ja vastutusvõimet, korrektsust töös, kohusetundlikkust, põhjalikkust ja täpsust, analüüsivõimet ja oskust lahendada keerukaid situatsioone;
 • soovituslik omada eelnevat töökogemust õiguskaitseasutuses.


Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Pakume:
 • motiveerivat töötasu ja haiguspäeva hüvitist alates teisest haigestumise päevast hüvitise kohta kehtestatud määras;
 • võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendõppe ja koolituste võimalusi;
 • tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas.

 

Konkursi kontaktisik on Natalia Agejeva e-posti aadress natalia.agejeva@johvi.ee.

Dokumendid esitada hiljemalt 30. detsember 2019 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse sisekontrolör" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 336 3747.