« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi Jõhvi Spordikooli direktori ametikoha täitmiseks

Direktori töö põhieesmärkideks on kooli huviharidusliku õppetöö ning majandus- ja finantstegevuse juhtimine, kooli tulemusliku töö ning arengu tagamine. Valla sporditegevuse planeerimine, koordineerimine ja arendamine, rahva- ja tervisespordi ning kehakultuuri arengusuundade väljatöötamine ning nende rakendamine, valla spordiürituste korraldamine.

 

Kandideerijale esitatavad nõuded:

 • omama kõrgharidust ning juhtimiskogemust;
 • olema vastutustundlik, korrektne ja täpne;
 • koostöö- ja hea suhtlemisoskusega;
 • omama kompetentsi personali ja ressursside juhtimises;
 • õpi-, otsustus-, analüüsi- ja planeerimisvõimeline;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskusega;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene ja inglise keelt suhtlustasemel;
 • omama juhiluba (B2);
 • omama teadmisi eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest.

Kandideerijatel esitada:
 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • visioon spordikooli juhtimisest, majandamisest ja töökorraldusest;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.


Dokumendid palume esitada hiljemalt 17. septembri 2018 kella 12.00ks Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi märgusõna „Jõhvi Spordikooli direktori konkurss" või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

Täiendav info 336 3755 või 5333 1245 või jelena.bezvoditskaja@johvi.ee