« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ehitisregistri spetsialisti ametikoha täitmiseks

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ehitisregistri spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Töö kirjeldus
Ootame Sind oma meeskonda, kui Sa oled hea suhtleja, omad ehitusalast kõrgharidust, suudad saavutada kergesti kontakti ning säilitada ka keerulistes olukordades enesekontrolli.

Ehitisregistri spetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitisregistri pidamine:
 • ehitus- ja kasutuslubade taotluste ja teatiste elektrooniliste menetluste läbiviimine ja sisestamine ehitisregistrisse;
 • esitatud andmete sisestamine;
 • ehitisregistri andmete korrastamine;
 • nõustamine ehitisregistriga seotud küsimustes;
 • nõustamine ehitamisega seotud küsmiustes

Nõudmised kandidaadile
Ehitisregistri spetsialisti kandidaadilt ootame:

 • ehitusalast kõrgharidust (vähemalt bakalaureuse kraadi);
 • vähemalt kaheaastast töökogemust avalikus sektoris sarnasel ametikohal või viieaastast töökogemust ehitussektoris;
 • eesti keele valdamist kõnes ja kirjas kõrgtasemel ning vene keele oskust kesktasemel; 
 • hea arvuti kasutamise oskust;
 • ehitusalase seadusandluse tundmist;
 • kohusetundlikkust, algatus- ja vastutusvõimelisust ning lahendustele orienteeritust.
Kasuks tuleb: 
 • kogemus ehitisregistris menetluse läbiviimisel;
 • eelnev töökogemus ehituse, projekteerimise või järelevalve valdkonnas;
 • B-kategooria juhiluba olemasolu;
 • väga hea suhtlemisoskus;
 • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • diplomeeritud ehitusinseneri tase 6 või kõrgema, kutsetaseme olemasolu või selle omandamine.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Natalia Abel, tel 336 3769.

Dokumendid esitada 25. juuli 2019 kella 10.00ks Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse ehitisregistri spetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3770 või 518 2916.