« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi arhitekti ametikoha täitmiseks

Vallaarhitekti peamiseks tööülesandeks on valla ruumilise arengu suunamine ja avaliku ruumi kujundamine. Koos oma meeskonnaga koordineeritakse üldplaneeringu koostamist ning suunatakse läbi planeeringute ja arhitektuurikonkursside optimaalselt maakasutust ning luuakse inimsõbralikku avalikku ruumi. Vallaarhitekt vastutab valla poolt kavandatavate hoonete kõrge arhitektuurse kvaliteedi eest ning teostab järelevalvet vastavalt üldplaneeringule.

 

Nõuded kandidaadile:

 • omama põhjalike teadmisi ja kogemusi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • erialane kõrgharidus vähemalt magistri tasemel (arhitektuur, maastikuarhitektuur, linnaplaneerimine, urbanistika või geograafia) ja/või kutsetunnistus nimetatud erialadel iseseisvalt tegutsemiseks;
 • omama vähemalt kaks aastat eelnevat erialast töökogemust;
 • oskus  looma koos meeskonnaga valla ruumilise arengu suurt pilti ja seda ellu viima;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel (C1) ning vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • arvuti kasutamise oskus, sealhulgal ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, CADtarkvara ning andmekogude kasutamise oskus;
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega, täpne ja kohusetundlik, hea pingetaluvusega aga rõõmsameelne.
Omalt poolt pakume:
 • pinget pakkuvat tööd suure arengupotentsiaaliga vallas, mille ruumiline arendamine on suur ja närvekõditav väljakutse
 • võimalust Eesti oludes ainulaadseks väljakutseks
 • eneseteostuse ja täiendamise võimalust
 • tunnet, et see, mida teed, on oluline ja omab otsest mõju Ida Viru maakonnakeskuse arengule
 • 35 päeva puhkust
 • võimalus osaliselt teha kaugtööd
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus koos palgasooviga;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV) koos kinnitusega avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Arvo Aller.

Dokumendid esitada hiljemalt 16. november 2022 Jõhvi Vallavalitsusele digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 5301 9338.