« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltoetuste spetsialisti ametikoha täitmiseks

Sotsiaaltoetuste spetsialisti ametikoha eesmärgiks on üksikisikutele või perekondadele toimetulekuraskuste kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamine seadusega ettenähtud sotsiaaltoetuste määramise ja maksmisega.

 

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaaltöö kõrgharidus;
 • teadmised aluspõhimõtetest töös sotsiaalabi vajavate inimestega;
 • kasuks tuleb sotsiaalvaldkonna töökogemus;
 • baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
 • hea arvuti kasutamise oskus sh STAR programmi tundmine;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine kõnes ja kirjas;
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega; heatahtlik, empaatiavõimeline, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst sotsiaaltoetuste spetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Konkursi kontaktisik on Galina Kreintzberg, e-posti aadress: galina.kreintzberg@johvi.ee.

Dokumendid esitada 22. august 2019 kella 10.00ks Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaaltoetuste spetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3751 või 5342 1332.