« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi kolme koduabitöötaja töökoha täitmiseks

Koduabitöötaja töökoha eesmärgiks on Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava projekti "Tööealaliste erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas - EHISA" raames osutada Jõhvi valla elanikele koduabiteenust.

Koduabitöötaja töökohad on tähtajalised kuni 31. august 2023.
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Töötaja töö sisuks on koduabiteenuse osutamine isikutele nende toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks.

Tööülesanded on:

 • koduabi teenust vajavate isikute nõustamine, juhendamine ja turvalisuse tagamine;
 • toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine;
 • valmistoidu koju toomine või selle korraldamine;
 • abistamine toidu valmistamisel;
 • eluruumi korrastamine k.a. kütmisabi, joogivee ja reovee käitlus;
 • terviseabi korraldamine;
 • abistamine asjaajamisel ja kommunaal ja/või muude maksete tasumisel;
 • hooldustegevuste planeerimine ja tegemine;
 • abistamine pesemisel ja hügieeniprotseduuride sooritamisel;
 • abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine;
 • abistamine riietumisel. Riiete otstarbekuse ja mugavuse hindamine;
 • abistamine söömisel. Tervislikust toitumisest teavitamine, toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine, toitumise jälgimine;
 • abistamine liikumisel eluruumis (vajadusel abivahendi kasutamisega);
 • abi osutamine igapäevatoimingutes, sh isiklikes hügieenitoimingutes kodus ja väljaspool kodu;
 • isikule vajalike muude teenuste vajadusest teavitamine (õendusabi, toetusravi, hooldusravi, ööpäevaringne hooldus);
 • muude üleskerkivate küsimuste lahendamine vastavalt koduteenuse osutamise korrale.
Nõuded kandidaadile:

Keeleoskus: Eesti keel: B1 tase kõnes  ja kirjas 

 •  olema võimeline stabiilselt ja kvaliteetselt töötama, sh ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutama aega;
 •  olema aus ja kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas vastutama oma kohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest;
 •  olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega, heatahtlik ja empaatiline ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kasuks tuleb:

 • B-kategooria juhilubade omamine;
 • erialane ettevalmistus või omandatud hooldustöötaja kutse;
 • eelnev hooldustöö kogemus või töökogemus sotsiaalvaldkonnas;
 • arvutikasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • ametiauto kasutamist;
 • head ja sõbralikku meeskonda;
 • koolitus -sh kovisiooni ja supervisiooni võimalusi;
 • töötasu 800 eurot (bruto) kuus.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
1) avaldus;
2) elulookirjeldus (CV);
3) väljavõte karistusregistrist;
4) haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada hiljemalt 12. november 2021 kuni kella 16.30ni Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 5883 9896 või tamara.luigas@johvi.ee.

Tööle kandideerimisega annate Jõhvi Vallavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil, mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.