« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Sport juhataja ametikoha täitmiseks

Jõhvi Sport on Jõhvi Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevusvaldkond on vallavara haldusteenuse osutamine.
Juhataja töö põhieesmärkideks on asutuse töö korraldamine ning majandus- ja finantstegevuse juhtimine. Valla spordirajatiste haldamine, arendamine ning spordibaaside tegevuse koordineerimine.

 

Kandideerijale esitatavad nõuded:

 • omama kõrgharidust;
 • omama kogemust organisatsiooni arengu juhtimises, personalijuhtimises;
 • olema meeskonnatöö- ning hea suhtlemisoskusega;
 • omama võimekust tööprotsessi planeerimisel, analüüsimisel ja muutuste juhtimisel;
 • olema algatusvõimeline ja loov uute lahenduste pakkumisel;
 • olema vastutustundlik, täpne ja korrektne;
 • omama teadmisi eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel (C1), vene ja inglise keelt suhtlustasemel;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskusega;
 • omama juhiluba (B2).
Kandideerijatel esitada järgmised allkirjastatud dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • visioon asutuse juhtimisest, majandamisest ja töökorraldusest;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 25. märts 2022 kella 12.00ks Jõhvi Vallavalitsuse e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Täiendav info telefonil  59042807.