« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse direktori ametikoha täitmiseks

Direktori ametikoha põhieesmärkideks on keskuse majandus- ja finantstegevuse juhtimine, keskuse arengu tagamine, kultuuriürituste korraldamine ning võimaluste loomine rahvakultuuri-, seltsi- ja huvitegevusega tegelemiseks Jõhvi vallas.

 

Kandideerijale esitatavad nõuded:

 • omama kõrgharidust või töökogemust kultuuri valdkonnas vähemalt 2 aastat;
 • omama kogemust kultuuriürituste ja huvitegevuse korraldamises, organisatsiooni juhtimises;
 • olema vastutustundlik, korrektne ja täpne;
 • olema hea suhtleja ja meeskonnamängija;
 • omama kompetentsi personali ja ressursside juhtimises;
 • olema õpi-, otsustus-, analüüsi- ja planeerimisvõimeline;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskusega;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel (C1) ning vene ja inglise keelt suhtlustasemel;
 • omama juhiluba (B);
 • omama teadmisi eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest.
Kandideerijatel esitada:
 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • visioon kultuuri- ja huvikeskuse arengust, juhtimisest, majandamisest ja töökorraldusest;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursil osalejal esitada allkirjastatud dokumendid hiljemalt 15. septembriks 2022 kella 12.00ks Jõhvi Vallavalitsuse e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Täiendav info telefonil  59042807.