« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Keskraamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

Jõhvi Keskraamatukogu direktor tegutseb vastavalt asutuse põhimäärusele ja vastutab asutuse igapäevase töö korraldamise eest. Direktor juhib raamatukogu eelarve koostamist, arengusuundade väljatöötamist ja ellurakendamist ja asjaajamise korraldamist.

 

Kandideerijale esitatavad nõuded:

 • raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsioon vastavalt seadusele;
 • asutuse juhtimiskogemus; teadmised asutuse juhtimisest, eelarve koostamisest ja asutuse majandamisest;
 • soovitavalt teadmised ja kogemused projektide ettevalmistamisest ja läbiviimisest;
 • eesti keele tase C1 ning väga hea suuline ja kirjalik eestikeelne eneseväljendusoskus ja vene keele oskus suhtlustasandil, kasuks tuleb inglise keele oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, pingetaluvus ja meeskonnatööoskus;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus;
 • avatud ja loominguline mõtteviis.
Kandideerijatel esitada:
 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • visioon raamatukogu juhtimisest, majandamisest ja töökorraldusest;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada hiljemalt 12. juuli 2021 kella 12.00ks Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Keskraamatukogu direktori konkurss" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Täiendav info tel 523 5515.