« Tagasi

Jõhvi valla Tammiku aleviku Pupi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek 29. juunist kuni 12. juulini 2020

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Tammiku aleviku Pupi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 29. juunist kuni 12. juulini 2020. aastal Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) esmaspäevast neljapäevani kella 8:00-st kuni 16:30-ni ja reedel kella 8:00-st kuni 15:00-ni.

 

Planeeringuala asub Jõhvi vallas Tammiku alevikus ja hõlmab Pupi (25201:002:0088, maatulundusmaa 100%, pindala 19,54 ha) kinnistut, mis piirneb põhjast, idast ja lõunast maatulundusmaadega ning läänest 93 Kohtla-Järve – Kukruse – Tammiku riigimaanteega. Planeeringuala asub altkaevandatud alal.

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on Pupi kinnistu jagamine seitsmeteistkümneks üksik- ja kaksikelamumaa, kaheks maatulundusmaa, kaheks transpordimaa ja üheks tootmismaa krundiks ning nendele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneering järgib Jõhvi valla üldplaneeringut, milles on käsitletav piirkond määratud pereelamumaaks.

 

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Oma arvamus tuleb esitada Jõhvi Vallavalitsusele (Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-post: johvi@johvi.ee).

Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-159.