Jõhvi valla mittetulundusühingute toetamine 2022. aastal_Toetusvoor on lahti

Jõhvi Vallavalitsus võtab vastu taotlusi 2022.aastal  kultuuri edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks suunatud  projektide finantseerimiseks.

Toetuse andmise eesmärk on kindlustada ning mitmekesistada Jõhvi vallas kultuuri võimalusi ning tegevusi, arendada kodaniku algatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

Toetuse taotleja tegevus peab toimuma vallaelanike huvides ning kaasa aitama valla arengukava elluviimisele.

Toetust võivad taotleda vabaühendused (mittetulundusühingud ja sihtasutused).
Toetusvooru raames võib esitada taotlusi tegevus,- ning projektitoetuse eraldamiseks.
Projektitoetuse alammäär on 500 eurot ning ülemmäär 2000 eurot ühe taotleja kohta.
Tegevustoetuse alammäär on 500 eurot ning ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

Taotlusi järgmiseks eelarveaastaks toetuse saamiseks esitatakse  1. oktoobriks 2021.
Finantseerimise korraga saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuse kodulehel (kultuuri  alalehel).
Taotlused esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele toetuste keskkonda SPOKU kaudu.

Lisainfo: Maria Laanemäe, tel. 3363760, 53008227 maria.laanemae@johvi.ee