« Tagasi

Jõhvi valla, Jõhvi linna, Narva mnt ja Viru Vangla vahelise kergliiklustee maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

 

Anname teada, et 12.07.2022 korraldusega nr 627 Jõhvi Vallavalitsus lõpetas Jõhvi valla, Jõhvi linna, Narva mnt ja Viru Vangla vahelise kergliiklustee maa-ala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks 10.06.2014 korraldus nr 314 „Jõhvi valla, Jõhvi linna, Narva mnt ja Viru vangla vahelise kergliiklustee maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".

Planeeritav ala hõlmas Jõhvi vallas, Jõhvi linnas reformimata riigimaad (aastast 2016- munitsipaalomandistranspordimaa krundid: Narva maantee T20, 32 Jõhvi-Vasknarva tee T1, Ülesõidu tänav T3) ning osaliselt järgnevaid transpordimaa kinnistuid: 32 Jõhvi-Vasknarva tee (25301:012:0002), Ülesõidu tänav (25301:012:0008), Jõhvi raudteejaam (25301:001:0013), 32 Jõhvi-Vasknarva tee (25301:011:0016), Narva maantee T18 (25301:010:0055). Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha.

Kergliiklustee on tänaseks ammu rajatud, kuid ühtegi toimingut planeeringu koostamiseks Jõhvi Vallavalitsusele teada olevalt tehtud ei ole. Planeerimisseaduse § 129 lg 1 punkti 4 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks. Jõhvi valla eelarves ei ole planeeringu koostamiseks vajalikke vahendeid ette nähtud.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-148 või otselingilt:

https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=858829&tid=1611&u=20220713145738&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20220713145738