« Tagasi

Jõhvi linna Kooli tn 1 ja Kooli tn 1a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

28. juuli 2021 korraldusega nr 3218 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linna Kooli tn 1 ja Kooli tn 1a kinnistute detailplaneeringu.
 
Detailplaneeringuga on Kooli tn 1 kinnistule määratud hoonestusala ja ehitusõigus lähtuvalt olemasolevast iseteeninduslikust autopesulast. Kooli tn 1a kinnistule on määratud kaubandus-, teenindus- ja büroohoonele hoonestusala ning ehitusõigus ühele hoonele ehitisealuse pinnaga kuni 250 m² ja kõrgusega kuni 8,0 m. Detailplaneeringuga on määratud liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse põhimõtted.
 
Detailplaneeringu lahendusega ja menetluse materjalidega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-176 või lingilt: wd.johvi.ee/?
page=pub_view_dynobj&pid=2508064&tid=1611&u=20210429150159&desktop=1017&r_url=
%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20210429150159