« Tagasi

Jõhvi jäätmekava 2021-2025 avalik väljapanek

Jõhvi Vallavalitsus korraldab  Jõhvi jäätmekava 2021-2025 avaliku väljapaneku 5. aprillist kuni 18. aprillini 2021  Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) esmaspäevast reedeni kella 8:00-st kuni 12:00-ni. Selleks, et tutvuda jäätmekavaga kohapeal peab registreerima tel 58544571.
Jäätmekavaga saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee/majandus ja keskkond/eeskirjad ja korrad/Jõhvi valla jäätmekava 2021-2025 eelnõu või siit.
 
Jäätmekava avaliku väljapaneku ajal on kõigil isikutel võimalik esitada kirjalikke arvamusi, kasutades väljatrükitud jäätmekava variandi lõpus oleva märkustelehte või esitades arvamusi e-posti aadressile svetlana.jyrgens@johvi.ee.

Riigis kehtivatest piirangutest tulenevalt toimub jäätmekava avalik arutelu e-aruteluna MS Teams keskkonnas 21.04.2021 algusega kell 14.30.
E-arutelul saavad osaleda kõik huvitatud isikud. Arutelul osalemiseks palume ennast eelregistreerida, saates selleks e-kiri aadressile svetlana.jyrgens@johvi.ee. Link koosolekuga liitumiseks edastatakse registreeritud e-posti aadressile.
Avalikku istungit ei korraldata, kui avaliku väljapaneku kestel ei esitatud ühtegi ettepanekut või vastuväidet ja e-arutelule puuduvad eelregistreerijad.