« Tagasi

Jõhvi hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste-ja spordiväljaku rajamise ning kesklinna promenaadi pikendamise II etapi ehitustööd

Ehitustööde ala on jagatud järgmiseks tsoonideks: tsoonid 1, 2 ja 3.
Aadressidel Hariduse tn 7a, Hariduse tn 9a projekteeritud mängu- ja spordiala ehitised ja tehnotrassid (tsoon 4) ning Puru tee 5 alajaam nr 77 ei kuulu töövõttu ning jäävad ehitustöödest välja.
Aadressil Hariduse tn 5 jääb töövõtust välja kooli ala kuna Jõhvi Põhikooli lähiümbrus lahendatakse eraldi projektiga ning see ehitatakse samaaegselt kooli rekonstrueerimisega ja teise hanke raames. Antud alal jääb töövõttu üksnes tehnotrasside osa. Seoses Jõhvi Põhikooli hoone ja selle lähiümbruse projekteerimisega võib trasside osas ette tulla mõningaid muudatusi.
Tsoonis 1 valmistatakse ette võimaliku skatepargi või muu väljaku ala, mis lahendatakse käesolevast projektist eraldi järgmistes arendusetappides.

1 ja 2 tsoonid

2 ja 3 tsoonid