« Tagasi

Ida Virumaa Omavalitsuste Liit korraldab kogukondliku turvalisuse 2021. aasta toetusvooru lisavooru, taotluste esitamise tähtaeg on 31. august 2022.

IVOL korraldab augustis täiendava taotlusvooru, kus jagatakse seni kasutamata jäänud toetussumma. Jagatakse kuni 10 500 eurot.
Sa kuulud mittetulundusühingusse või sihtasutusse, näed kogukondlikku turvalisust häirivaid probleeme või vajadust elukeskkonna turvalisemaks muutmiseks ning soovid olukorda parandada ise või koostöös parteritega, siis osale Siseministeeriumi poolt korraldatud turvalisuse edendamise projektikonkursil.
Kogukondliku turvalisuse toetusvooru eesmärk on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamisel lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest. See tähendab, et projektid peavad olema suunatud just elanike turvatunde tõstmiseks. Toetatakse tegevusi, millega: panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu; vähendatakse riskikäitumist; arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Soetuse või investeeringu tegemisel suuremas summas kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses soetuse või investeeringu maksumusest. Täiendava toetusvooru abikõlblikkuse periood on 31.08.2022 kuni 01.11.2022.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 31. augustiks kell 17.00 elektrooniliselt Ida Virumaa Omavalitsuste Liidu e-meili aadressile sergei.andrejev@ivol.ee. Kui vajad täiendavat informatsiooni  toetusvooru kohta, siis kirjuta või helista: sergei.andrejev@ivol.ee , tel 524 2008
Taotlejateks võivad olla: Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus; vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused (üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul).
NB! 10.08.2022. a kell 10.00 toimub turvalisuse toetusvooru infopäev aadressil Keskväljak 1, kab. 301 Jõhvi. Infopäeva osalemiseks on vajalik eelregistreerimine: sergei.andrejev@ivol.ee
Toetusvoorus ei saa osaleda ühendused ja/või asutused, kes on juba selles taotlusvoorus toetust saanud.