« Tagasi

Elukeskkonna rahulolu-uuringu küsitlus kuni 22. detsembrini

Käimas on üleriigiline elukeskkonna rahulolu-uuringu küsitlus, mida viib Rahandusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi tellimusel läbi OÜ HeiVäl.

Seesugune küsitlus on järjekorras teine, esimene kohalike omavalitsuste elukeskkonda uuriv küsitlus viidi läbi 2020. aasta alguses Statistikaameti poolt. Käesoleva uuringu eesmärgiks on välja selgitada elanike hinnang ümbritseva elukeskkonna ja seal pakutavate avalike teenuste rahulolu kohta ning koguda ideid ja parendusettepanekuid küsitlusankeedi täiendamiseks. Tulemuste alusel töötatakse järgmise aasta esimeses pooles välja regulaarse uuringu täpsustatud metoodika.

Uuringu läbiviimine aitab kaasa riigi ruumiloomega seotud otsuste kujundamisele ja rakendamisele. Eesmärk on muuta ruumiotsused senisest läbimõeldumaks ning otsused nii kohalikul kui riigi tasandil ruumi kvaliteeti edendavaks. Muu hulgas aitavad uuringu tulemused jälgida planeerimisseaduse põhimõtete ning kvaliteetse ruumi põhialuste rakendamist.

Küsimustikule vastamiseks kulub 15-25 minutit, vastuseid oodatakse 22. detsembrini.

Vastama on oodatud kõik Eesti elanikud!

Link küsimustiku juurde


Küsitlus on anonüümne ning tulemusi esitatakse nii, et vastajat pole ka kaudselt võimalik kindlaks teha.