« Tagasi

Eesti mereala planeering

Mereala portaalis (http://mereala.hendrikson.ee/) on täiendaval avalikustamisel Eesti mereala planeeringu põhilahendus ja mõjude hindamise aruanne, millele saab 18. juunini esitada ettepanekuid.
Planeeringu eesmärk on leppida kokku Eesti mere kasutuse põhimõtetes, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada majandust. Merel saab ka tulevikus toimuma palju asju koos -  traditsiooniline kalapüük, vetikate ning karpide kasvatus, roheenergia tootmine jm - kõik see saab toimuda vaid merekeskkonda kahjustamata.
Eesti merala planeeringu teade