« Tagasi

Detailplaneeringuga seotud otsusest 2. mail 2019

Jõhvi Vallavolikogu 2. mai 2019 otsusega nr 147 tunnistati kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 24. jaanuari 2019 otsus nr 124, millega muudeti osaliselt kehtetuks Jõhvi linnapargi, Hariduse, Rakvere, Pargi ja Malmi tänavate ning Tallinn-Narva raudtee vahelise ala detailplaneering Puru tee 5 kinnistu (25301:008:0034, pindala 4685 m², ärimaa 100%) ja Puru tee 7b kinnistu (25301:008:0002, pindala 1215 m², ärimaa 100%) osas.                                                                        

Otsusega saab tutvuda lingilt: 

https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=51160&tid=1611&u=20190516174054&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20190516174054