« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsuse 18. detsembri 2018 korraldusega nr 888 algatati Jõhvi valla Pauliku küla Pärna kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine ja ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Korraldusega saab tutvuda siit:

/documents/20266938/21043334/18_12_2018_korraldus_888.pdf/b5934e77-84e8-41ee-a307-396af0d3b60c