« Tagasi

Avatud menetluse algatamine projekteerimistingimuste andmiseks (autoparkla Rahu tn 38 maaüksusel)

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 2.04.2019 korraldusega nr 126 projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linna Rahu tn 38 maa-ala detailplaneeringus käsitletud liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtete täpsustamiseks ning on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu.
Projekteerimistingimuste taotluse on esitanud Riigi Kinnisvara AS, kes on Rahu 38 kinnistu omanik.
Taotluse kohaselt soovitakse kavandada täiendavat autoparklat Rahu 38 kinnistu idapoolses osas juurdepääsuga Marja tänavalt. Projekteerimistingimuste taotlusele on esitatud parkla eskiis.
Ehitusseadustikust tulevalt korraldatakse projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena, mille käigus on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga ning Jõhvi linna Rahu tn 38 maa-ala detailplaneeringuga on võimalik tutvuda allolevate linkide alt.
TAOTLUS
VALLAVALITSUSE KORRALDUS
DETAILPLANERING DP-47

Ettepanekud ja vastuväited eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 15. mail 2019.a. Küsimuste tekkimisel saate pöörduda vallavalitsuse arhitekti poole.
Projekteerimistingimuste andmine toimub avalikule väljapanekule järgneval vallavalitsuse avalikul istungil.