« Tagasi

Ametnike välitööd Ida-Virumaal

Ametnike välitööde pilt
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Riigikantselei, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsuvad  Ida-Virumaale ametnike välitöödele.
 
Välitööd toimuvad 15.-19. augustil Ida-Virumaa erinevates kohalikes omavalitsustes.
 
Välitööde eesmärk on
  • kohalike elanike usalduse suurendamine riigi vastu;
  • koostöökogemus ja edulugude rääkimine Ida-Virumaal ja Ida-Virumaast;
  • kodanikuaktiivsuse kasvatamine;
  • olukorra teadlikkuse tõstmine Ida-Virumaal toimuvast;
  • ülevaade riigi ja kohaliku omavalitsuse viie aasta arengutest, võimalustest, kuid ka tegemata jätmistest.
 
Välitööde raames on plaanis töövarjutamised kohalikes asutustes ja organisatsioonides ning  ühised arutelud kohalike omavalitsuse pakutud teemadel. Korraldame sündmused, mille eesmärk  on tutvuda kohaliku elukeskkonna ning inimestega. Ettevõtmiste raames soovitakse luua ja tugevdada ka kontakte kohalike eestvedajate ning riigisektori juhtide vahel.