« Tagasi

1. aprillini on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit annab teada, et avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor. See on mõeldud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks, et aidata kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu.
Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Taotleda saavad avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Toetussumma olenevalt meetmest on kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10 protsenti projekti kogumaksumusest.

Taotlusi saab esitada läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna https://etoetus.struktuurifondid.ee kuni 1. aprillini kell 16.30.

Täpsem info taotlemise kohta ...