« Tagasi

Väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetusvoor avaneb 15.02!

Toetuse andmise eesmärk on parandada tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti, asendades tahkel kütusel põhineva kütteseadme taastuvenergiaallikat kasutava kütteseadmega või kaugküttega, uuendada olemasolevat tahkel kütusel põhinevat kütteseadet, mille tulemusena paraneb elamu küttesüsteemi tuleohutus ning energiaefektiivsus.
 
Toetus on mõeldud tiheasustuspiirkondades väikeelamutele, mille peamiseks kasutusotstarbeks ehitisregistris on määratud üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamu. Samuti ridaelamu sektsioon, kahe korteriga elamu sektsioon või kaksikelamu sektsioon, kui nendel on autonoomne küttesüsteem.  Suurim toetuse summa on 10 000 eurot. Sõltuvalt piirkonnast on toetuse määr kas 50 või 70 protsenti. 70-protsendiline toetusmäär on ette nähtud Ida-Virumaal Jõhvis, Kiviõlis ja Sillamäel.
 
Taotlusvoorud avatakse toetatavate tegevuste kaupa. Esimese taotlusvooru eelarve on 10 mln eurot. Taotlusvoor avatakse 15.02.2024 kell 09:00 ja taotlusi saab esitada kuni 21.02.2024 kell 23:59. Käesolevas taotlusvoorus saab toetust taotleda järgmisteks tegevusteks:
1) ahju (moodulahi, kaminahi, käsitööna valminud ahi) soetamine ja paigaldamine või olemasoleva ahju ümberehitamine määruses toodud standarditele vastavaks
2) ahju soetamisel, paigaldamisel või ahju ehitamisel moodulkorstna soetamine ja paigaldamine koos korstnahülsi paigaldamisega
3) kaugküttevõrguga liitumine, selleks vajalike torustike ja kaevetööde tegemine soojusvõrguni, soojussõlme rajamist ja liitumistasusid. Sealhulgas radiaatorite, torustike, armatuuri soetamine koos paigaldusega ning põrandakütte soetamine koos paigaldamisega.
 
Juhul, kui soovid asendada tahkel kütusel põhineva kütteseadme ja toetust taotleda õhk-vesi soojuspumba, maasoojuspumba, pelleti- või halupuidukatla soetamiseks ja paigaldamiseks, siis tuleb taotlus koos lisadokumentidega esitada järgmises taotlusvoorus. Kui teed oma ahju korda esimeses voorus, siis saad taotleda toetust ka soojapumba paigaldamiseks teises voorus. Vooru avamisest anname teada KredExi kodulehel.
 
Taotluse koostamine ja esitamine toimub Riigi Tugiteenuste Keskuse hallatavas Struktuuritoetuse e-keskkonnas E-toetus. Taotlusvormi abistava ja tutvustava infomaterjaliga saad tutvuda siin.
 
Toetusega seotud küsimused saada aadressile eramu@kredex.ee.