« Tagasi

Üleskutse: märka tublisid vallakodanikke

Jõhvi vallavalitsus soovib tunnustada ja tänada 2022. aastal silma paistnud aktiivseid inimesi ja ettevõtteid,

kes on andnud tähelepanuväärse panuse Jõhvi vallaelu edendamisse. Samuti soovime tõsta esile vallaelu edendanud tegusid.

• Kandidaate võivad esitada kõik üksikisikud, organisatsioonid ja ettevõtted.

• Ettepanek tuleb esitada vabas vormis kirjalikult, lisades kindlasti põhjenduse,

  miks või mille eest on kandidaat tunnustamist väärt.

• Ootame ettepanekuid 15. veebruarini Jõhvi vallavalitsuse postiaadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi,

  või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

• Esitatud ettepanekud vaatab läbi ja tunnustatavad valib välja selleks loodud komisjon.

Tunnustusüritus toimub 23. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontsertaktusel.

Meie hulgas on palju tublisid ja esile tõstmist väärivaid inimesi ning tegusid.

On tähtis neid märgata ja neist teada anda.