« Tagasi

Peagi saab toetust vana ahju soojuspumba või uue ahjuga asendamiseks

Kliimaministeerium loodab tihedalt asustatud piirkondade inimestele juba sel suvel avada kauaoodatud võimaluse küsida toetust vana ahju asendamiseks õhksoojuspumbaga või uue, vähem saastava ahjuga.

Välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialisti Romario Siimeri sõnul on ahjuküte linnades üks olulisi õhusaaste põhjustajaid. „Külma ajal halveneb õhukvaliteet just tiheasustusega elamupiirkondades, sest ahjude kütmisel eritub tervisele ohtlikke saasteaineid," selgitas ta.

Toetada on kavas kas kütteseadme uuendamist või elukoha liitumist kaugküttevõrguga. „Prioriteet on kütteseadme vahetamine keskkonnasõbralikuma alternatiivi vastu, nagu näiteks õhk-vesi-soojuspump või maasoojuspump," märkis Siimer, lisades, et meede sisaldab ka toetust vanade ahjude asendamiseks vähem saastavatega. „Ahjuküttest ei pea loobuma," rõhutas ta. „Küll aga tasuks vahetada ahi uuema, tõhusama põlemisega ja vähem heidet tekitava ahju vastu"."

Toetust on kavas hakata andma linnades, kus selle eeldatav mõju õhukvaliteedile ning inimeste tervisele on kõige suurem. Linnad on välja valitud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse uuringu põhjal.

Sõltuvalt piirkonnast on toetuse eelduslik määr kas 50% või 70%. 70%line toetusmäär on kütteseadme uuendamiseks kavas Ida-Virumaal Jõhvis, Kiviõlis ja Sillamäel; Jõgevamaal Jõgevas ja Põltsamaal; Valgamaal Valgas, Otepääl ja Tõrvas.

50%line toetusmäär on kavas Tallinnas Pirital, Nõmmel, Kesklinnas, Kristiines ja Põhja-Tallinnas ning teistest linnadest Tartus, Viljandis, Rakveres, Kuressaares, Keilas, Võrus, Türil, Sauel, Paides, Tapal, Kärdlas, Elvas, Haapsalus, Karksi-Nuial, Kilingi-Nõmmel ja Pärnus.

Toetuse saamiseks peab taotleja elamu olema kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari. Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohtküte ja energiaallikaliigina tahke kütus.

Praegu ootab ministeerium kavandatava toetusmeetme kohta huvirühmadelt tagasisidet. Lähikuudel kuulutab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (endine Kredex) taotlusvooru avatuks.

Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud e-toetuse keskkonna kaudu kuni meetme eelarve ammendumiseni. 18,5 miljoni euro suuruse eelarvega meetmest on kavas toetada hinnanguliselt 1850 elamu kütteseadme uuendamist.

Toetusmeedet kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.