« Tagasi

Noored said oma ideede teostamiseks toetus Jõhvi noorte omaalgatusfondist!

Jõhvi Vallavalitsus lõi 2023. aastal noorte omaalgatusfondi, et toetada valla noorte projekte ja ideid. Toetust saavad taotleda 7 - 26 aastased Jõhvi vallas elavad noored. Fondi eesmärk on edendada noorsootööd ja julgustada noori oma algatusi välja pakkuma, mis võiksid positiivselt mõjutada nende kogukonda. Taotlusi võivad esitada nii üksiknoored kui ka noorteühendused.
 
Eelmise aasta lõpus sai esimest korda noorte omaalgatusfondist raha taotleda. Kokku esitati siis kaheks projekti. Kevadisse vooru esitati kokku kuus taotlust, mis kõik said positiivse otsuse komisjoni poolt. Projektide kogusumma on 4610 eurot.
 
Toetust said järgmised noorte projektid:
 
1. Prügi sorteerimine Jõhvi Põhikoolis
 
2. Kohtumine teiste õpilasesindusega (Jõhvi Põhikool)
 
3. Looming silla all (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
 
4. Heategevusõhtu Jõhvi Põhikoolis
 
5. Kogukonna ala loomine Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse hoovi
 
6. Rahvusvahelise noorte konverentsi "Meie-Euroopa Liidu lapsed" korraldamine (Jõhvi Gümnaasium)
 
Olge julged oma ideid ja projekte esitama, järgmine voor avaneb juba sügisel. Lisainfo SIIN.