« Tagasi

Maakonnas alustas tööd haridusasutuste tervisedenduse spetsialist.

Tervisekassa ja Tervise Arengu Instituut, üheskoos maakondlike arenduskeskuste ja omavalitsusliitudega on alustanud üle-eestilise koostööprojektiga tervisedenduse suunal. Hea meel on tõdeda, et riik on märganud tervisedenduse olulisust ja vajalikkust ning loonud üle Eesti haridusasutuste tervisedenduse spetsialisti ametikohad, pöörates suuremat tähelepanu ennetusele. 
 
Ida-Virumaal alustas tööd haridusasutuste tervisedenduse spetsialisti ametikohal Helen Piirsalu. 
 
Helen on varasemalt töötanud riigisektoris erinevatel ametikohtadel 25 aastat. Ta on olnud kümme aastat klienditeenindaja Sotsiaalkindlustusametis ja seejärel personalispetsialist Politsei-ja Piirivalveametis. Helen on toitumisterapeut ja -nõustaja, läbinud rakenduspsühholoogia õpingud ning tulevane kogemusnõustaja vaimse tervise valdkonnas. Helen on Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse liige ja kuulub Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni juhatusse. 
 
Mida haridusasutuste tervisedendaja teeb?
 
Haridusasutuste tervisedendaja toetab tervise ja heaolu teemadel haridusasutusi strateegilises planeerimises ning on abiks tõhusate ennetustegevuste planeerimisel. Samuti toetab ta tulemuslike praktikate kogumist ja jagamist. Tervisedenduse spetsialist seisab selle eest, et laste ja noorte tervis ning heaolu oleksid süsteemselt toetatud. Tervisedendaja fookus on tervist toetava keskkonna arendamisel ja tervisedendusealasel infovahetusel ning valdkondlike tegevuste planeerimisel ja võrgustike arendamisel. Selle saavutamiseks tehakse aktiivselt koostööd haridusasutuste tervisemeeskondadega, toetades asutusi töötajate koolitamisel tervisedenduse valdkonnas ning tõenduspõhiste ennetusprogrammide (nt KiVa, VEPA, Vaikuseminutid „Heaolu loov kool/lasteaed", vanemlusprogramm „Imelised aastad" jne) kasutamisel.
Ametikoha üldine eesmärk on edendada ja toetada koolieelsete lasteasutuse, haridusasutuste sh töötajate tervislikke eluviise ja heaolu kooli ja lasteaia keskkonnas ning kogukonna tasandil üldisemalt.
 
Tervisedendus on kõikide valdkondade ühistöö. Seetõttu on haridusasutuste  tervisedenduse spetsialisti ametikoht heaks võimaluseks osapoolte ärakuulamisel, vajaduste ja probleemkohtade väljaselgitamisel, suure pildi nägemisel Ida-Virumaa hariduse tervisedenduse arengus, et kaas lüüa arendustöö kõigis etappides visioonist praktilise teostuseni.