« Tagasi

Koostöökohtumine töötukassa esindajatega

Jõhvi Vallavalitsuse eestvedamisel toimus 12. novembril 2018 vallavalitsuses koostöökohtumine Eesti Töötukassa Ida Virumaa osakonna esindajatega. Kohtumisest võtsid osa töötukassa Ida Virumaa osakonna juhataja  Anneki Teelahk, Jõhvi büroo juhataja Alli Pertel, vallavanem Martin Repinski, volikogu esimees Eduard East, abivallavanemad Jelena Bezvoditskaja ja Max Kaur ning valla sotsiaalteenistuse töötajad. Kohtumise eesmärk oli töötukassa ja vallavalitsuse vahelise infovahetuse tõhustamine ja erinevate koostöövõimaluste täpsustamine. 

Anneki Teelahk tegi ettekande tööturu hetkeseisust ja töötukassa poolt pakutavatest teenustest. Ühiselt arutati erinevate kitsaskohtade teemadel ning pakuti välja koostöölahendusi. Kohtumise lõpus lepiti kokku probleemsemad teemad, millega lähitulevikus koos edasi tegeleda - sõltuvushäiretega inimeste tööturule integreerimine, hõivamata (ei õpi ega tööta) noorte tugisüsteemi töösse rakendamine, töö pikaajaliste töötutega ning juhtumipõhine töö valla sotsiaalteenistusega. Järgmine koostöökohtumine korraldatakse jaanuaris 2019.