« Tagasi

Kokkuvõte osaluskohvikust "Kes edendab laste tervist?"

07.06.2024 toimus Jõhvi valla päevade raames Jõhvi Põhikooli aulas osaluskohvik "Kes edendab laste tervist?".
Ühise arutelulaua taha tulid kokku laste tervise ja liikumisega tegelevad inimesed. Proovisime aru saada, kes siis ikkagi vastutab laste liikumisharjumuse kujunemise eest ja selleläbi lapse tervise eest. 
 
Eesti spordipoliitika põhialustes aastani 2030 tuuakse välja prioriteetsed arengusuunad ning üheks peamiseks eesmärgiks on, et valdav osa Eesti elanikest liigub ja spordib.
Tänaseks on aga Eesti rahvastikust  üle 50% rasvunud või ülekaalulised - see mõjutab otseselt elukvaliteeti ja tervena elatud aastaid. Sellest tulenevalt on riigiülene eesmärk suurendada Eesti inimeste elukvaliteeti ja tervena elatud aastate arvu ning, et hea tervis püsiks kogu elukaare vältel.
Samas dokumendis tuuakse välja, et Eestimaalastest liigub praegu iga kolmas inimene, kuid eesmärk on jõuda liikumisaktiivsuses ja osalejate arvus Põhjamaade tasemele, mis tähendab vähemalt kahe kolmandiku elanikkonna hõivamist liikumise ja spordiga. Selleks tuleb kujundada eri vanuserühmade vajadustele sobivad tingimused.
 
Terviseteadlikkus peab paranema eelkõige nooremas eas. Elukestva liikumis- ja spordiharrastuse alused luuakse ea- ja vajaduskohase liikumisõpetuse abil lasteaedades ja koolides, õpetades eluks vajalikke põhioskusi ning innustades sportimisest rõõmu tundma. Siinkohal on väga oluline koostöö kodu, lasteasutuste ja koolide vahel, sest põhiline suhtumine tervisesse, eluoskused ja sotsiaalne vastutus pannakse paika kõikide osapoolte koostöö tulemusena ja iga osapool saab küsida, kas olen teinud kõik endast oleneva?
 
Lapse terviseteadlikkuse tõstmine varajases lapsepõlves, eelkõige just nooremas eas on väga oluline just positiivse terviskäitumise suuna kujunemiseks kogu eluks. Lapsed ja noored saavad baasteadmised tervisest, mis aitavad neil edaspidi hoida nii enda kui ka teiste tervist kui asendamatut väärtust ja täisväärtusliku elu eeltingimust. Mida enamatel viisidel ja erinevatest suundadest lapsi motiveerida ja juhendada, seda suurema tõenäosusega neil head harjumused tekivad!
 
Oluline on, et haridusasutuste, maakonna ja kohaliku omavalitsuse tasandil toimub eesmärgistatud, sihipärane ja tulemuslik koostöö, mille tulemusena on maakonnas terviseteadlikud ja heaolu väärtustavad lapsed ja noored.
 
Mõned mõtted, mis kõlasid:
  • Oluline on, et lapsel oleks eeskujuks olev lapsevanem, kes samas on toetav ja lapsi liikuma innustav.
  • Oluline on, et lapsi juhendavad asjatundlikud treenerid ja õpetajad.
  • Laps peab saama just põhikooli ajal proovida võimalikult paljusid spordialasid, et teada saada, milline just temale kõige meelepärasem on.
  • Tuleb õpetada õigeid sportimisvõtteid, see tagab meeldivama sportimise kogemuse, vähendab vigastuste traumaohtu.
  • Liikuma ja sportima peab mõistusega, üliagarus ei pruugi samuti hea olla.
  • Murekohtadeks on oma tervise eest vastutuse mitte võtmine, vähene puhkus ja vale toit. Puudu jääb ka enesehoiuoskustest.
  • Arsti pilgu läbi on sagenenud noortel elustiilihaigused: kõrge vererõhk, erinevad südame-ja veresoonkonna haigused, rasvumine ja diabeet. Ennetustöö puhul on oluline vastutuse võtmine.