« Tagasi

Jõhvi Vallavolikogu istung toimub 30. mail kell 17.00

Jõhvi Vallavolikogu istung toimub 30. mail 2024 algusega kell 17.00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).
 
Päevakord:
 
1. Jõhvi valla tervise- ja heaoluprofiili ja tegevuskava kinnitamine (II lugemine ja kinnitamine).
2. Jõhvi Vallavolikogu 30. novembri 2023 määruse nr 80 „Jõhvi Kunstikooli õppetasu" muutmine.
3. Jõhvi linna Sompa tn 38a ja lähiümbruse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise mittealgatamine.
4. Projekti kaasfinantseeringu tagamine meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks 
üleminekuks" projektis „Keskkonnateadlikkuse edendamine kaasaegsete tehniliste lahenduste 
kasutamise ja demonstreerimise kaudu" osalemiseks.
5. Volikogu liikme Aleksei Naumkini 25.04.2024 esitatud järelepärimisele vastamine
 
Istungi materjalidega saad tutvuda SIIN.