« Tagasi

Jõhvi Vallavolikogu istung toimub 20. juunil kell 17.00

Jõhvi Vallavolikogu istung toimub 20. juunil 2024 algusega kell 17.00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).
 
Päevakord
 
1. Jõhvi Vallavolikogu 25. mai 2023 määruse nr 58 „Maamaksumäärade kehtestamine" muutmine. 
2. Jõhvi Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 21 „Jõhvi Vallavalitsuse töökord" muutmine. 
3. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035 lisa „MATA tegevuskava 2024–2027" heakskiitmine. 
4. Jõhvi valla arengukava 2025–2035 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2025–2028 kinnitamine (I lugemine). 
5. Jõhvi valla 2024. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine. 
6. Jõhvi valla 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. 
7. Jõhvi linna, Narva mnt 137, Narva mnt 139c, 1 Tallinn-Narva tee T6 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine. 
8. Jõhvi linna Pargi tänava T9, Pargi tänava T8 ja Pargi tänava T2 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine. 
 
Istungi materjalidega saad tutvuda siin.