« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus otsib oma meeskonda majandus- ja arenguteenistuse juhti

Majandus- ja arenguteenistuse juhi ametikoha eesmärk on majandus- ja arenguteenistuse töö korraldamine Jõhvi vallas ning arengut toetavate projektide algatamise, väljatöötamise ning nende elluviimise tagamine lähtudes valla arengu eesmärkidest.

 

Nõuded majandus- ja arenguteenistuse juhile:

 • kõrgharidus (soovitavalt majandusvaldkonnas);
 • teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene ja inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • suutma võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires;
 • võimekus töötada ka pingeolukorras ning oskus efektiivselt kasutada tööaega;
 • valmidus koostööks ja väga hea suhtlemisoskus.
Omalt poolt pakume:
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • kaasaegseid ja töötajasõbralikke töötingimusi;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV) koos kinnitusega avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Konkursi kontaktisik on Avo Kiir.

Dokumendid esitada hiljemalt 31. maiks 2023 Jõhvi Vallavalitsusele digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 5917 3155.