« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus otsib oma meeskonda arhitekti

Vallaarhitekti peamiseks tööülesandeks on valla ruumilise arengu suunamine ja avaliku ruumi kujundamine. Koos oma meeskonnaga koordineeritakse üldplaneeringu koostamist ning suunatakse läbi planeeringute ja arhitektuurikonkursside optimaalselt maakasutust ning luuakse inimsõbralikku avalikku ruumi. Vallaarhitekt vastutab valla poolt kavandatavate hoonete kõrge arhitektuurse kvaliteedi eest ning teostab järelevalvet vastavalt üldplaneeringule.

 

Nõuded kandidaadile:

 • omama põhjalike teadmisi ja kogemusi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • *erialane kõrgharidus vähemalt magistri tasemel (arhitektuur, maastikuarhitektuur, linnaplaneerimine, urbanistika või geograafia) ja/või kutsetunnistus nimetatud erialadel iseseisvalt tegutsemiseks;
 • omama vähemalt kaks aastat eelnevat erialast töökogemust;
 • oskus looma koos meeskonnaga valla ruumilise arengu suurt pilti ja seda ellu viima;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel (C1) ning vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • arvuti kasutamise oskus, sealhulgal ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, CADtarkvara ning andmekogude kasutamise oskus;
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega, täpne ja kohusetundlik, hea pingetaluvusega aga rõõmsameelne.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV) koos kinnitusega avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Omalt poolt pakume:

 • pinget pakkuvat tööd suure arengupotentsiaaliga vallas, mille ruumiline arendamine on suur väljakutse;
 • võimalust Eesti oludes ainulaadseks väljakutseks;
 • eneseteostuse ja täiendamise võimalust;
 • tunnet, et see, mida teed, on oluline ja omab otsest mõju Ida Viru maakonnakeskuse arengule;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • võimalust osaliselt teha kaugtööd või töötada osalise koormusega.
Konkursi kontaktisik on Avo Kiir.

 

Dokumendid esitada hiljemalt 14. mai 2023 Jõhvi Vallavalitsusele digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 5917 3155